Εκδήλωση – Συζήτηση: Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές σε ρεύμα και καύσιμα;

19 Φεβρουαρίου 2022 @ 19:00 - 21:00
Ισόγειο, Ηράκλειο, 71202